Miasto dla dzieci
Vouchery żłobkowe, dofinansowanie niani, wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze

Gmina Miasta Toruń przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w dla Miasta Torunia zapraszają do udziału w projekcie pt. „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze”.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (vouchery), obejmujące pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna...

Atrakcje dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury Młodzieżowy Dom Kultury Toruń Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu organizuje zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży w bardzo szerokim zakresie, umożliwiając rozwijanie zainteresowań i pasji. W placówce działają zespoły taneczne dla dzie ... Pokaż więcej